Επιδιόρθωση αρμών.

Ανοίγουμε τους αρμούς, όταν χρειαστεί, για να σταθεροποιήσουμε τα μάρμαρα που έχουν ξεκολλήσει, ή όταν οι αρμοί είναι μαυρισμένοι, τα στοκάρουμε με κόλλα στο χρώμα του μαρμάρου και κατόπιν τα τρίβουμε και τα γυαλίζουμε.

Esprit_Hall_EP01_ 029 polimar5